do montażu na słupkach
Do montażu na słupku ogrodzeniowym. Element w kolorze szarym (kolorze betonu)
Do montażu na słupku ogrodzeniowym.
Element do montażu pod panel lub pod siatkę.
Element do montażu pod panel lub pod siatkę.
Płyta - podmurówka do łączników pod panel i siatkę.
Podmurówka pod ogrodzenie panelowe z gotowych łączników i elementów betonowych